Syndyk Vidi Pahrm sprzeda samochód osobowy

[ Sprzedam ] Samochody osobowe

Cena 19 425,00 zł
Wygasa 3 tygodnie ( sob 09 paz 2021 04:23:22 )
Kontakt Wyślij wiadomość
226394555
biuro@netinterpress.pl
Miejscowość Warszawa (Mazowieckie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


11 0
  • Ilość

    1

  • Stan

    Używany


Syndyk masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie ruchomości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w postaci samochodu osobowego marki Toyota Avensis Wagon 2.0 Diesel MR’12 o numerze rej. WE627JK, rok produkcji 2014, VIN SB1ED76L10E136732, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Jerzego Gąskę w „Opinii nr P – 0875/20/2” z dnia 20 września 2020 r.

Z wyceną pojazdu można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Pojazd nie znajduje się pod adresem biura Syndyka, tylko w innej lokalizacji w Warszawie. Terminy, w których można dokonać oględzin pojazdu, są wyznaczane przez Syndyka.

UWAGA: Pojazd był użytkowany jako pojazd służbowy. Z ustaleń rzeczoznawcy majątkowego wynika, że po wyłączeniu zapłonu pojawia się niezidentyfikowany dźwięk, a do weryfikacji jest wiązka instalacji elektrycznej. Aktualnie pojazdu nie daje się uruchomić.

W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 19.425,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) brutto.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 24 września 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 września 2021 r., godz. 13:00, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 28 września 2021 r., w biurze Syndyka, o godz. 13:00, jako integralna część konkursu ofert.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).pokaż trasę z:
do syndycy.com.pl , Warszawa


Inne ogłoszenia

Zapisz się na newsletter