Syndyk sprzeda samochód Kia Ceed

[ Sprzedam ] Samochody osobowe

Zakońoczne
Cena 8 200,00 zł
Wygasa Zakończone ( czw 19 sier 2021 03:21:11 )
Kontakt Wyślij wiadomość
226394555
biuro@netinterpress.pl
Miejscowość Warszawa (Mazowieckie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


90 0
  • Ilość

    1

  • Stan

    Używany


Syndyk masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie ruchomości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w postaci samochodu osobowego marki KIA Cee’d 1.6 CRDi MR’10, o numerze rej. EL049NU, rok produkcji 2010, VIN U5YH8816AAL145811, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Jerzego Gąskę w „Opinii nr P – 0875/20/3” z dnia 20 września 2020 r.

Z wyceną można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Pojazd nie znajduje się pod adresem biura Syndyka, tylko w innej lokalizacji w Warszawie. Brak możliwości uruchomienia pojazdu.

W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych) brutto.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: ośmiuset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 sierpnia 2021 r., godz. 14:15, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 12 sierpnia 2021 r., w biurze Syndyka, o godz. 14:15, jako integralna część konkursu ofert.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).pokaż trasę z:
do warszawa , Warszawa


Inne ogłoszenia

Zapisz się na newsletter